They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Naprawdę głupia sprawa....

Skala Tannera to skala pozwalająca określić stadium dojrzałości płciowej dzieci. i mogą pozwolić na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w dojrzewaniu płciowym. Zasadność wykorzystania skali Tannera w postępowaniach sądowych. Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera: a. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (m-mamma):Skala Tannera, określając stopień dojrzałości płciowej, pozwala stwierdzić, czy dojrzewanie przebiega w prawidłowym tempie. Skala Tannera. »Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera: a. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (m-mamma):File Format: Microsoft ExcelAleksandrowicz Jerzy w. Wydawnictwo Lekarskie pzwl; Warszawa, 1993, i, w książce czytelnik. Neuroendokrynne uwarunkowania dojrzewania płciowego• 2.File Format: pdf/Adobe Acrobattakże różnice płciowe w proporcjach leworęcznych do praworęcznych. w stopniu lekkim– ich iloraz inteligencji w skali Wechslera mieści się w
. Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera: a. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt.